Skip to main content Skip to search

Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die je kunt krijgen als je een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

Als je een hypotheek afsluit maak je samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van jouw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in je leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. Je kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee je in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat je in jouw woning kunt blijven wonen.Indien je betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat je in zo’n geval jouw woning moet verkopen en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer je geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als jouw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds je dit bedrag kwijtschelden en hoef je dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat je hebt meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als je betalingsachterstanden heeft, je contact opneemt met de bank om te bekijken hoe je deze achterstand kunt inlopen.