Skip to main content Skip to search

Kantoorinfo

Verkregen vergunningen op grond van Wet Financieel Toezicht:

 • Adviseren en Bemiddelen Betaalrekeningen
 • Adviseren en Bemiddelen en Consumptief krediet
 • Adviseren en Bemiddelen Elektronisch geld
 • Adviseren en Bemiddelen Hypothecair krediet
 • Adviseren en Bemiddelen Inkomensverzekeringen
 • Adviseren en Bemiddelen Schadeverzekeringen particulier
 • Adviseren en Bemiddelen Schadeverzekeringen zakelijk
 • Adviseren en Bemiddelen Spaarrekeningen
 • Adviseren Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • Bemiddelen Vermogen
 • Bemiddelen Zorgverzekeringen

Om je alle mogelijkheden te kunnen bieden heb ik niet alleen rechtstreekse aanstellingen bij verzekeringsmaatschappijen maar werk ik ook samen met serviceproviders en andere partijen:

 

 

 

Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen ben ik ingeschreven of aangesloten bij:

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Net als alle financiële dienstverleners in Nederland worden wij gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren en toetst onder meer op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Dit college ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

Kamer van Koophandel (KvK)

De eerste taak van de Kamer van Koophandel is het uitvoeren van een aantal economische wetten, waaronder de handelsregister wet. Deze wetten zijn ingesteld, omdat het bedrijfsleven gebaat is bij betrouwbare informatie, die wordt vastgelegd door een onpartijdige organisatie.