Skip to main content Skip to search

Disclaimer

De getoonde informatie op deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ik aanvaard echter geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Ook aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of de modules die in deze website worden gebruikt. Aan de berekeningen die met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand zijn gekomen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Ik stel alles in het werk om misbruik te voorkomen. Ik ben echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker. Deze sites worden niet door mij onderhouden en zijn door mij niet gecontroleerd of goedgekeurd. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden en garandeer niet dat zij vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij mij dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site -al dan niet in bewerkte vorm- te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.