Skip to main content Skip to search

Oude polis gevonden?

Je hebt een oude polis en je weet niet welke maatschappij deze verzekering heeft overgenomen?

Kijk dan in onderstaand overzicht:

 

Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846)
Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848)
Abbey leven
Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892
Abri levensverz.
Adjuto, Alg. Verz. Mij.
A.G. levensverz.
A.G. van 1824
AGO levensverz. Mij.
ALBOZ levensverz.
Algemeen Belang (Anna Paulowna)
Algemeen Belang (Zunderdorp)
Algemeen Beleggings Consortium
Algemeen Friesch Begr.fonds
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen)
Algemeen Ned. Verz.fonds
Algemeene Amsterdamsche Begr. Sociëteiten (1898)
Algemeene Begr.Mij. (Den Helder 1868)
Algemeene Burger Sociëteit,
Rott. Verz. Soc.
Algemeene Friesche levensverz. Mij.
Algemeene Groningse levensverz. Mij.
Algemeene Heldersche Verz. Mij.
Algemeene levensverz. Bank
Algemeene Mij. van levensverz. en Lijfrente
Algemeene Nederlandse Assurantie Mij.(1914)
Algemeene Noord-Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem)
Algemeene Rotterdamsche Coöperatieve Begr.fonds
Algemeene Rotterdamse Ver. ter uitkering van gelden
Algemeene Spaarverz. (Den Haag 1907)
Algemeene Spaarverz., De (Kassen 1916 t/m 1928)
Algemeene Utrechtsche Mij. van Geldelijke Uitkering naOverlijden
Alico S.A. Alkmaarse Begr.ver. (1888)
Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch)
American Life Euravie levensverz.
Amethyst, levensverz. Mij.
A&M levensverz. (Rotterdam)
Amstelbank (1907)
Amsterdam, Mij. van levensverz.
Amsterdam, levensverz. Bank
Amsterdams R.K. Begr.fonds, Stichting, Het
Amsterdamsch levensverz. Genootschap
Amsterdamsche Alg. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden
Amsterdamsche Begr. Mij.
Amsterdamsche Begr., Zieken en Geneeskunde Mij.
Amsterdamsche Mij. van levensverz.
Amsterdamsche Mij. van Verz. op het leven
Amsterdamsche Natura
Amsterdamsche Verz. Bank
Amstleven A.N.B.V.
Andries (Ubbergen), Begr.fonds der Broederschap St.
Anker, Mij van Verz. Het, (Amsterdam 1911)
Antverpia, levensverz. Mij.
A&O, leven Verz.
Apollonia U.A.
Ardanta Arnhem, levensverz. Mij.
Arnhemsche Verz. Mij.
Assendelft, Begr.fonds
Assurance Liegeoise S.A. (Ned. portefeuille)
Astra, levensverz. Mij.
Atlas Verz. Mij. (Amsterdam)
Aurora levensverz. Mij.
Aurora, Nederlands Indische Ver. tot Onderl. Verz. op hetleven
Avenir, l’
Avéro leven U.A.
Avéro Pensioen U.A.,
A.Z.A., levensverz. Mij.
Bakkersbond, Fonds van de Ned. (Heemstede)
Banketbakkersver., weduwenfonds (Den Helder)
Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St.
Barbara (Geleen), Begr.fonds St.
Barbara (Heemskerk), Begr.fonds St.
Barbara van de Vereniging de Bijenkorf Lumen et Cibus(Leeuwarden), Fonds St.
Barnabas (Amsterdam)
Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderl.
Begr.fonds Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begr.fonds
Bergen op Zooms Begr.fonds (1846)
Berkhout, Begr.fonds
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam 1861)
Beynes (Haarlem), Begr.fonds v/h Pers. v/d Koninklijke Fabr.v. Rijtuigen en Spoorw.
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver.
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)
Bisdom Haarlem, fonds (delft 1941)
Boeren en Tuinders levensverz.
Boerhaave, Rouwverz. der Mij.
Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas
Bondsbelang, Onderl. Waarborg Mij.
Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie
Bond van Ned. Schilderspatroons
Bossche Kasse, Begr.fonds
Bouma (Oosterend), Het Onderl. Begr.fonds P.J.
Breda, Begr.fonds (1848)
Broederband, Begr.fonds
Broederhulp (Nijmegen), Typografenver.
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), De
Brouwershaven, Onderl. Begr.fonds
Burger Voorzorg (Harlingen), Ver.
Burgerlijk Begr.fonds (Dordrecht 1844), Het
Burgerlijk Begr.fonds van 1836
Burgerlijke Ambtenaren 1875, levensverz. Genootschap
Burgerlijk Fonds van levensverz.
Centraal Pensioenbureau
Centrale Arbeiders Verz. Bank, De
Centrale levensverz. Bank
Centrale levensverz., De
Centrale levensverz. Bank, De
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond
Centrale Spaarkas
Centrale Spaar- en Verz. Bank (Sliedrecht)
Chrispijn of Schoenmakersbus (Delft), St.
Cité Vie Nederland, La
Compagnie Alliance Belge
Compagnie d’Assurances Générales sur la Vie (Ned.portefeuille)
Compagnie Française d’Assurances sur la Vie ‘Le Phénix'(Parijs)
Concordia levensverz.
Confidentia, De
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La
Continentale Mij. v. levensverz. en Lijfrente (Driebergen)
Coöperatief Verz. fonds
Coöperatieve levensverz. (1900)
Coöperatieve Uitkeerings- en Begr. Ver. (‘s-Gravenhage)
Culemborg, levensverz. Mij.
Delft en Omstreken, Begr.fonds der Stad
Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en levenmij. (Bandoeng)
Dordrecht, levensverz. Mij.
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)
DOS (De Onderlinge Spaarkas)
Draagt Elkanders Lasten (Assen)
Eagle Star leven
Econoom, De
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De
Eendracht (Aalsmeer), De
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860)
Eendracht (Kampen), De
Eendracht (Purmerend), De
Eendracht en liefde (Cornjum)
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (GOUDSE verzekeringen), Door
Eendracht maakt Macht (Avenhorn)
Eendracht maakt Macht (Den Helder)
Eendracht maakt macht (Nijmegen 1845)
Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. vanpersoneel Rijkswaterstaat
Eendracht maakt macht (Warder)
Eendracht maakt Macht (Zwolle)
Eendragt maakt Magt, Fonds v. geldelijke uitkeeringen onderde zinspreuk
Een Ieders Voordeel (Groningen)
Eensgezindheid (Wormerveer)
Eerbied voor de ontslapenen (Breda)
Eerste Bloemendaalsche Begr.fonds
Eerste Hollandse levensverz. Bank (Amsterdam)
Eerste levensverz. m/z geneesk. onderzoek
Eerste Nederlands Middenstandsfonds (Den Haag)
Eerste Nederlandsche Verz. Mij. leven,invaliditeit enongelukken
Eerste Roomsch-Kath. leven. Mij. (Nijmegen)
Eerste Rotterdamsche
Eigen Hulp (Den Haag)
Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- enlevensverz.-Mij. De
Elkander tot Steun (Kruisland)
Eloy van 1875, St.
Elvia leven Zwitserse levensverz. Mij.
E.N. (Volksverz.)
ENNIA levensverz.
Equitable (Ned.portefeuille)
Equitable Life Ass. Society of the US (New York)
Equity & Law levensverz.
E.R.K., levensverz. Mij.
FBTO U.A.
Fides (Soest), Ned. levensverz. Bank
Flandria Belgisch, levensverz. en Lijfrente
Fonds De Roever
Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren
Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te’s-Gravenhage
Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht)
Francke en De Meester Fonds
Friesch Hollandsche levensverz. Bank (Bolsward)
Gan Vie, Compagnie Française d’Assurancessur la Vie
Gedenk te sterven (Gouda 1771)
Gedenk te sterven (Makkum), Begrafenisbus onder de zinspreuk
Geheelonthouders levensverz. Mij (GOLM) 1916
Geldersche Broederschap (Leiden)
Gelduitzetting (Loon op Zand)
Geneeskundig Weduwenfonds
Generale levensverz. Bank
Genot door voorzorg
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)
Gildefonds (Amsterdam 1936)
Globe (Den Haag 1903)
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds De
Gorinchem, Begr.fonds
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.
Gravenhaagsch Verz. Fonds, ‘s- (1897)
Gravenhaagsche levensverz. Mij., ‘s- (1918)
Gravenhage, Alg. Mij. van Verz., ‘s-
Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandseportefeuille)
Groene Land
Groot Amsterdam
Groot Bossche van 1838
Groot-Noordhollandse van 1845
Groot-Noordhollandsche Ver. van levensverz. en Lijfrente
Groot-Schermer, Begr.fonds
Haagleven, levensverz. Mij.
Haagsche Verz. Sociëteit
Haarlem van 1873 levensverz. Mij.
Haarlemsche Begrafenis Sociëteit
Haarlemsche levensverz. Mij.
Hasco
Hasselt, Onderl. Begr.fonds
HAV Bank, levensverz. Mij
Heden ik, morgen gij (‘s-Gravenhage), Begr.fonds
Heldersche Verz. Mij. ‘De Onderneming’
Helder Volksverz. Mij.
Hellevoetsluis, Begrafenisbus
Helpt Elkander (De Hen) leven
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren
Helpt Elkander (Nijmegen)
Helpt Elkander (Sexbierum)
Helpt Elkander (‘s-Gravenhage), levensverz.-Mij.
Helpt Elkander (Zaandam)
Helpt U Zelven (Lochem)
Helvetia levensverz.
Hengelo, Begr. Onderl.
Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar)
Holda, Verz. Mij.
Holland (‘s-Gravenhage), Mij. van Verz. op het leven en bijZiekte De
Holland, levensverz. Mij.
Holland-Amerika, levens-, Inval- en Renteverz. Mij.
Hollandia (Delft)
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919
Hollandsche Mij. van levensverz. (Haarlem 1863)
Hollandsche Sociëteit van levensverz.
Hollandsche Spaarverz. Mij.
Hollandse Verz Mij
Hooge Huys levensverz. van 1891
Hoogkarspel, Begr.fonds
Hoop, ’s Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver.
Hoorn, Onderl. levensverz. Mij.
Hoornsch Begr.fonds, levensverz. Mij. (1914)
Hulp door Eendracht, Weduwenfonds
Hulp in nood, levensverz ubo (Rotterdam 1885)
Hulp in nood na den dood (Rotterdam)
Hulp leenigt den nood (Rotterdam)
H.V.S. van 1808
H.V.S., Beleggings Mij.
H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden
Ideaal Spaarkas (Utrecht)
Intercontinentale levensverz. Mij.
ILM (Amsterdam 1966)
Intermed levensverz.
Intern. Verz. Mij.
Jacob Meyersfonds
Jan Truyenfonds (1918)
Johan de Witt, Verz. Mij.
Johan de Witt, Raadpensionaris
Joannes de Deo (Den Helder), St.
Johannes de Deo, Onderl. Mij., St.
Johannes de Wit (1902)
Johannes, Ver. (Utrecht)
Jong Nederland, Verz. Bank (Amsterdam 1909)
Josef (Zaandam), Onderl. Begr.bond
Joseph, Genootschap St.
Joseph, Overijss/Geld Begr. Verz voor Kath., St. (Enschede)
Josi Groep, levensverz. Mij.
Juventus, Onderl. Verz. Mij. (Amsterdam 1887)
Kennemerland, Alg. Mij van Verz.
Kerkrade, Prot. Kerk. Begr. Ver.
Kloppersingel Utrecht
Kooger Doodenbos
Kosmos (Zeist), Verz. Bank
Krommenie, Onderl. Begr.fonds
Kwadijk, Begr.fonds
Leeft en Zorgt (Rotterdam), Alg. Begr.fonds
Leidsche levensverz. Mij.
Let op Uw Einde (Charlois)
Let op Uw Einde (Rotterdam)
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begr.fonds
levensverz Mij. (Nijmegen)
Liefde en Eendracht (Midlum)
Liefde en Eendracht (Ried)
Linnenweversbus (Delft)
Maas, levensverz. Mij. De
Maatschappij tot uitkering bij Overlijden
Maatschappij van levensverz. (Rotterdam)
Maatschappij van Onderl. levensverz. (Amsterdam)
Maatschappij van Onderl. levensverz. (Amsterdam 1848)
Maatschappij van Voorzorg Machpela (‘s-Gravenzande)
Maliesingel, Utrecht
Meander Zorg Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds
Melissant, Onderl. Begr.fonds
Memento Mori (Den Helder 1902)
Memento Mori, Friesch Begr.fonds
Memento Mori (Rotterdam)
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht)
Mercator leven Mercurius (Groningen), Handelsreizigersver.
Metallicus, Pensioenverz. Mij
Michiels of Bezemmakersbus, St.
Middelburgsch Begr.fonds
Middelie, Begr.fonds
Mijn glas loopt ras (Haarlem)
Militaire Verz. Ver.
Minerva (Antwerpen)
Moira, Verz. Bank
Mortier, Fonds
Nationaal Uitvaart Fonds (Amsterdam 1952)
Nationale, Compagnie Anonyme d’Assurances sur la Vie, La(Nederlandse portefeuille)
Nationale Crediet Ver. NCV
Nationale levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz.(maandpremie)
Nationale levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz.(weekpremie)
Nationale levensverz. Bank (Rotterdam)
Nationale Onderl. Spaarkas
Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz.Mij. De
NCV-NSL
Nederland, levens- en Volksverz. Bank (Bergen op Zoom 1914)
Nederland, Verz. op het leven (Amsterdam 1858)
Nederland, Vennootschap
Nederlanden, Onderl. Mij. van Verz. Haarlem)
Nederlanden, Uitkeringssoc. (Rotterdam 1870)
Nederlanden van 1845, levensverz. Mij De
Nederlanden van 1870, levensverz. Mij De
Nederlanden van 1883, Verz. Bank De
Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz
Nederlands Protestants Uitvaartfonds
Nederlandsch Alg. onderl. begr.fonds (Den Haag)
Nederlandsch Alg. Begr.fonds (Amsterdam)
Nederlandsch Alg. Verz.fonds (Amsterdam)
Nederlandsch Werkliedenfonds
Nederlandsche Algemeene (‘s-Gravenhage)
Nederlandsche Algemeene Verz. Bank
Nederlandsche Bank van levensverz. (Rotterdam 1904)
Nederlandsche Bank van Verz.
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij.
Nederlandsche Handelsreizigers Ver.
Nederlandsche leven, Zieken- en Begr.fonds
Nederlandsche levensverz. en Lijfrentebank
Nederlandsche Lloyd levensverz.
Nederlandsche Mij. van leven en Lijfrente (Utrecht)
Nederlandsche Mij. van Verz.
Nederlandsche Mij. van Verz. en Ziekenkas
Nederlandsche Nationale Werklieden Ver. (Den Helder)
Nederlandsche Bond van Horlogemakers
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922van de
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)
Nederlandsche Spaarkas, De
Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam)
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)
Nederlandsche van 1894, De
Nederlandsche Ver. van Artsen-Automobilisten
Nederlandsche Verz. Bank, De
Nederlandsche Verz. Mij. (Utrecht 1868/1887)
Nederlandsche Volksverz. Bank (Amsterdam 1908)
Nederlandsche Zieken- en Begr. Mij. (‘s-Gravenhage)
Nederlandse Leeuw (Den Haag 1907)
Nederlands-Indische levensverz.en Lijfrente-Mij.
Neerlandia, levensverz. Mij.
New York (Ned. Portefeuille)
Nieuw Rotterdam leven
Nieuw Welgelegen
Nieuwe Eerste Ned. Verz. Bank
Nieuwe Haagse Verz. Soc. (1901)
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden)
Nillmij van 1859, levensverz. Mij
NOG, levensverz. Mij.
Noord Braband (Waalwijk)
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)
Noord-Brabantsch Werkliedenfonds
Noorden, levensverz. Mij., Het
Noorden van 1936, Verz. Mij., Het
Noord- en Zuid-Nederl. levensverz. Bank
Noorder Spaar- en levensverz. Mij.
Noord Hollandsch Begr.fonds (Haarlem 1873)
Noord Hollandsche Begr.fonds (Hilversum)
Noord-Hollandsche levensverz. Mij. 1891
Noord Hollandsche Onderl. Mij van levensverz. (1919)
Noord- en Zuid-Hollandsch Begr.fonds (Amsterdam)
Norwich Union Life Insurance Society (Ned.portefeuille)
NOVO-leven, Onderl. levensverz. Mij.
NRG London levensherverz. Mij.
Nuts levensverz. van 1848
NVG levensverz. Mij.
NVS
O.H.V.M. (Amsterdam)
OBF, Onderl. levensverz. Mij.
Officiers Ver. tot onderlinge steun (Bandoeng)
Oldambt, Volksverz. Bank
Olva, levensverz. Mij.
Olveh van 1879, Onderl. levensverz. Genootschap De
Onderling Begr.fonds U.A.
Onderling Belang (Oude Tonge)
Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend
Onderling Boerenverz. fonds
Onderling Hulpbetoon
Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)
Onderling verzorgd, Vennootschap
Onderlinge Begrafenis Ver.
Onderlinge Broederschap van Ambt. tot hulp vanWed.(‘s-Hertogenbosch)
Onderlinge Hulp (Enschede)
Onderlinge Hulp (Minnertsga)
Onderlinge Hulp (Ursum)
Onderlinge Hulp Antillen (Enschede)
Onderlinge Middenstands levensverz. Mij. (‘s-Gravenhage)
Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk der Nederlanden
Onderlinge Steun, levensverz. Mij. v/h Fonds
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel inOverheidsdienst
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)
Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand)
Onderlinge Ver. tot geldelijke uitkeering bij overlijden(Rotterdam)
Onderlinge Verz. Mij. (Den Haag, 1836)
Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum)
Ondersteuningsfonds (Yerseke), Het
Ons Aller Belang (Bandoeng)
Ons Belang, Brandwaarborg Mij.
Ons Belang, levensverz.
Ooltgensplaat, Begr.fonds
Oosten Oosterhouts Begr.fonds
Oost-Graftdijk, Begr.fonds
Oostwoud, Onderl. Begr.fonds
Oostzaan van 1887
Oranje-Nassau levensverz. (Amsterdam 1895)
Organistenvereniging, Ned.
Oude Haagsche van 1836, levensverz. Mij.
Oude Zwolsche van 1895, Verz. Mij. De
Oudkarspel, Begr.fonds
OVAS (Overl.verz. Amsterdamse Slagers)
Overflakkee en Goedereede
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) P.T.T.
Onderlinge, Patria levensverz. Bank
Patrimonium (Kampen), Onderl. Begr.fonds
Patrimonium (Zwolle)
Patrimonium, Onderl. Begr.fonds
P.C. 171, levensverz. Mij
PCU (Eindhoven)
Pensioenrisico

Bron: Pensioen & Verzekeringskamer

AMEV
GENERALI
ALLIANZ
AEGON
AEGON Spaarkas
GOUDSE
AMEV
AMEV
AEGON
AEGON
RVS
AEGON
AMEV
AMEV
AEGON
AEGON
AMEV
GOUDSE
RVS
AEGON NabestaandenZorg
AEGON NabestaandenZorg
GOUDSE
AEGON NabestaandenZorg
AEGON
AMEV
AEGON
STAD ROTTERDAM
AEGON
AMEV
AMEV
AMEV
HOOGE HUYS leven
AEGON
AEGON
REAAL
AMEV
Nieuwe Hollandsche lloyd
AMEV
GOUDSE
AMEV
GENERALI
AMEV
GENERALI
AMEV
AMEV
Delta lloyd
AEGON
MONUTA
STAD ROTTERDAM
Delta lloyd
AMEV
AMEV
AMEV
AMEV
Delta lloyd
Nationale Nederlanden
AMEV
AEGON
Delta lloyd
AEGON
AMEV
AMEV
AEGON
Nationaal spaarfonds
AEGON
RVS
AVERO leven
AVERO pensioen
REAAL
Nationale Nederlanden
RVS
AMEV
AMEV
REAAL
AMEV
Delta lloyd
AEGON
GOUDSE
AMEV
AEGON
AMEV
RVS
STAD ROTTERDAM
AMEV
Nationaal spaarfonds
INTERPOLIS
AEGON
AMEV
AXENT/AEGON
REAAL
AMERSFOORTSE
AMEV
AEGON
GENERALI
AMEV
RVS
AEGON
REAAL
AEGON
AMEV
GOUDSE
LEVOB
GOUDSE
AMEV
REAAL
AMEV
REAAL
REAAL
REAAL
AMEV
AMEV
AMEV
AMEV
AMEV
Nationale Nederlanden
AEGON
REAAL
STAD ROTTERDAM
AEGON
Nationale Nederlanden
AVERO pensioen
AEGON
AEGON
GOUDSE
AEGON
Nationale Nederlanden
AEGON
AEGON
AMEV
AMEV-ARDANTA
FALCON leven
RVS
AMEV
AXENT/AEGON
AMEV
GENERALI
AEGON
AEGON
MONUTA
GOUDSE
REAAL
AMEV
RVS
AEGON
RVS
GOUDSE
AEGON
RVS
GENERALI
AXENT/AEGON
GENERALI
AEGON
AEGON
AEGON
AMEV
Nationale Nederlanden
AEGON
GENERALI
AMEV
AEGON
Nieuwe Hollandsche lloyd
AEGON
AEGON
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden
AXA
AMEV
AchmeaZorg
REAAL
AMEV
RVS
AEGON
AEGON
AMEV
RVS
RVS
AXA
AMEV
AEGON
AMEV
GOUDSE
Nationaal spaarfonds
AEGON
AMEV
AMEV
AEGON
AXENT/AEGON
GOUDSE
AEGON
STAD ROTTERDAM
STAD ROTTERDAM
AEGON
AMEV
AMEV
AMEV
Zilveren kruis
Nationale Nederlanden
AMEV
AEGON
AEGON
AEGON
DELA
AEGON
GOUDSE
GOUDSE
AXENT/AEGON
Delta lloyd
AEGON
AMEV
GENERALI
AMEV
GOUDSE
AEGON
REAAL
AEGON
AEGON
AEGON
AEGON
AEGON
AMEV
Zurich
AEGON
GOUDSE
AEGON
GENERALI
AMEV
AMEV
RVS
AMEV
AEGON
AEGON
Delta lloyd
AMEV
AXENT/AEGON
HOOGEHUYS
REAAL
AEGON
GOUDSE
AMEV
RVS
AEGON
RVS
AMEV
ALLIANZ
AEGON
RVS
STAD ROTTERDAM
ALLIANZ
ZILVERENKRUIS
Legal & General
AEGON
INTERPOLIS
AMEV
GENERALI
AMEV
REAAL
GENERALI
AEGON
AMEV
AEGON
REAAL
LEVOB
Zurich
GOUDSE
AMEV
RVS
MONUTA
RVS
Nationale Nederlanden
AEGON
AMEV
AMEV
RVS
AEGON
AEGON
AMEV
AMEV
AEGON
AEGON
AMEV
AMEV
AMEV
AEGON
GOUDSE
AEGON
AMERSFOORTSE
AXENT/AEGON
AXENT/AEGON
Nationale Nederlanden
AEGON
AMEV
AMEV
AEGON Nabestaanden Zorg
AEGON Nabestaanden Zorg
AEGON Nabestaanden Zorg
FALCON leven
Nationale Nederlanden
OHRA
AMEV
AMEV
AEGON
RVS
RVS
REAAL
AXENT/AEGON
AEGON
Nationaal spaarfonds
Nationale Nederlanden
GOUDSE
RVS
AMEV
Nationale Nederlanden
AMEV
GENERALI
GOUDSE
GENERALI
AEGON
AEGON
REAAL
AMEV
Nationale Nederlanden
GENERALI
AMEV
GENERALI
AXENT/AEGON
AMEV
RVS
RVS
AEGON
AMEV
AEGON
AMEV
AMEV
AMEV
REAAL
AMEV
AMEV
Delta lloyd
AEGON
AMEV
AMEV
GOUDSE
REAAL
AMEV
GOUDSE
Nationale Nederlanden
REAAL
AMEV
RVS
VVAA
AMEV
GENERALI
REAAL
AEGON
AMEV
AEGON
GENERALI
GENERALI
AXA
GENERALI
AEGON
AEGON
GENERALI
AEGON
REAAL
Nationaal spaarfonds
Nationaal spaarfonds
AEGON
GENERALI
AEGON Nabestaanden Zorg
AMEV
GOUDSE
GOUDSE
REAAL
REAAL
RVS
AEGON
Nationale Nederlanden
UNIVE
London
VSB
AEGON Nabestaanden Zorg
Nieuwe Hollandsche lloyd
AXENT/AEGON
AVERO leven
AEGON
AMEV
AMEV
AEGON Nabestaanden Zorg
INTERPOLIS
REAAL
AEGON
AVERO leven
AMEV
AEGON
AEGON
RVS
AEGON
AEGON
AMEV
AEGON
GOUDSE
AMEV
Nationaal spaarfonds
AMEV
AEGON
RVS
AEGON
Nationaal spaarfonds
AEGON
GOUDSE
AEGON
RVS
LEVOB
LEVOB
LEVOB
GOUDSE
AEGON Nabestaanden Zorg
GOUDSE
AEGON
AEGON
AEGON
Nationale Nederlanden
GOUDSE
GOUDSE
AEGON
AEGON
AEGON
AMEV
AMEV
AMEV
GENERALI
AEGON
AMEV
RVS
REAAL
Yarden