Skip to main content Skip to search

Ondernemer en bedrijf

Als ondernemer heb je graag een zekere toekomst. Verzekeringen kunnen daar aan bijdragen. De verzekeringen moeten zijn toegespitst op jouw bedrijf.

 • Ik ga samen met jou na welke verzekeringsonderdelen het beste aansluiten bij je wensen, financiële situatie, aard van het bedrijf, bedrijfsvoering en ondernemingsplan e.d.
 • Ik licht je voor over de (on)mogelijkheden en voorwaarden van diverse aanbieders; nadat jij een keuze hebt gemaakt ben ik behulpzaam bij het afronden van de verzekeringsformaliteiten.

Verzeker je tegen schade in en om het bedrijfsgebouw

Stel: Je bedrijfspand wordt door een flinke brand verwoest. Je hebt misschien gezorgd voor een goede verzekering tegen de kosten van alle materiële schade. Maar heb je ook gedacht aan de financiële schade bij een noodgedwongen stilstand van je onderneming? Als de productiecapaciteit geheel of gedeeltelijk wegvalt, zit je namelijk ook met de kosten voor bijvoorbeeld  personeel en de afschrijvingen… Hoe vang je die verliezen op?Uitgebreide bedrijfsschadeverzekering, Brandbeveiliging en inbraakpreventie zijn niet altijd voldoende om zo’n ernstige financiële crisis te voorkomen. Daarom is het verstandig als je met een uitgebreide bedrijfsschadeverzekering voor  gebouw en inventaris dergelijke gevolgen opvangt. Je bent dan uitstekend verzekerd tegen elk risico dat je onderneming loopt. Ik ga graag eens met je om de tafel zitten om jouw risico’s vast te stellen. Op basis van die inventarisatie ga ik dan op zoek naar de juiste verzekering voor jou en je bedrijf.

 • Uitgebreide Gebouwenverzekering
 • Inventaris- en goederenverzekering
 • Glasverzekering
 • Computer- en elektronicaverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Geldverzekering

Bescherm je bedrijfsvermogen tegen aanspraken

Het kan je zo maar gebeuren. Juist terwijl alles binnen je onderneming op rolletjes loopt, krijg je te maken met een forse claim. Je medewerker blijkt na een bedrijfsongeval blijvend invalide en stelt jou hiervoor aansprakelijk. Of een klant stelt je aansprakelijk voor het feit dat de te leveren goederen niet op tijd zijn aangekomen. Dat kan dan heel wat geld kosten. Met een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven wapen je jezelf tegen dit soort risico’s. De premie die je voor de aansprakelijkheidsverzekering betaalt, is afhankelijk van de risico’s die je loopt en de mate van de dekking. Voor een polis op maat is het dan ook raadzaam samen met mij eerst een risicoprofiel op te maken.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)
 • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Construction All-Risk verzekering (CAR) Installatie- en Montageverzekering

Verzeker je motorrijtuigen en transport

Als ondernemer ken je de risico’s van het verkeer. Je probeert schade aan vervoerde goederen natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen. Maar hoe goed chauffeurs ook opletten, ongelukken kunnen altijd gebeuren. Daarom is het van belang de lading goed te verzekeren.Misschien ga je ervan uit dat de motorrijtuigenverzekering de lading verzekert die je met een motorrijtuig vervoert, of dat het gebruik van een erkend vervoersbedrijf garant staat voor verzekerd transport. Maar helaas is dit niet zo. Je zult een aparte polis moeten afsluiten om vervelende financiële consequenties te voorkomen als je te maken krijgt met schade of verlies.

Is de lading niet of niet voldoende verzekerd, informeer dan gerust bij mij over een goede transportverzekering. Al tegen een geringe premie ben je verzekerd van een uitstekende dekking en vergoeding als het onverhoopt een keer misgaat. En dat brengt toch de nodige rust. Heb je nog geen motorrijtuigenverzekering? Ook hiervoor kun je bij mij terecht.

 • Motorrijtuigenverzekering
 • Goederentransportverzekering
 • Eigen Vervoerverzekering
 • Werkmaterieel- of Landbouwmaterieelverzekering
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Doorlopende Reisverzekering
 • Bedrijven Garageverzekering

Dek ook overige risico’s voor uw bedrijf

 • Evenementenverzekering
 • Monstercollectieverzekering
 • Tentoonstellingsverzekering
 • Extrakostenverzekering

Stel je inkomen veilig

Bescherm je inkomen als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid

Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hiermee krijg je als ondernemer een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Dus als je ziek wordt of een ongeval krijgt en niet kunt werken. Je verzekert je met een AOV tegen inkomstenverlies.